เรียนรู้เรื่องโภชนาการของลูกน้อย

การวิจัยชี้ว่า เด็กไทยทุกวันนี้เป็นโรคขาดสารอาหารกันเยอะมาก แถมยังมีไอคิวต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเด็กชาติอื่นในภูมิภาคนี้ อย่างเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ข้อมูลวิจัยที่น่าสนใจนี้มาจากโครงการ “SEANUTS” หรือ South East Asian Nutrition Survey

 

“SEANUTS” เป็นโครงการสำรวจด้านโภชนาการของเด็กในภูมิภาคเอเชียที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Royal FrieslandCampina ผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารนมคุณภาพในไทย และสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยและสำรวจของ SEANUTS ได้รับการตีพิมพ์ใน British journal of Nutrition วารสารทางวิชาการด้านโภชนาการชั้นนำของประเทศอังกฤษ ซึ่งผลวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า เด็กไทยจำนวนมากอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร ได้รับ แคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินดี และวิตามินเอ ต่ำกว่ามาตราฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และ 1 ใน 3 ของเด็กไทยมีปัญหาการขาดวิตามินดี โดยเฉพาะเด็กเมือง ทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่มีแสงแดดซึ่งเป็นแหล่งวิตามินดีสูงทั้งนี้เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปและพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง จากที่เคยวิ่งเล่นนอกบ้าน กลายเป็นเล่นอยู่แต่ในบ้าน ซึ่งการขาดวิตามินดีนั้นเป็นสาเหตุหลักของภาวะกระดูกพรุน

 

เด็กๆ ควรได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกาย การที่เด็กๆ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีสัดส่วนและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนั้นจะทำให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว สิ่งเหล่าที่กล่าวมานี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เด็กมีสติปัญญาดีและอารมณ์ที่แจ่มใส พัฒนาการทางด้านร่างกายมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

foremost1

“นม” มีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็ก ถ้าอยากให้ลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ผู้ปกครองจึงควรใส่ใจให้ลูกหลานของท่านดื่มนมอย่างเพียงพอ เพราะนมมีประโยชน์สำหรับเด็กเป็นอย่างมากและนมยังมีความสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็กๆ

เด็กในวัยเจริญเติบโตควรดื่มนมทุกวัน

  • นมเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์มากมายเป็น solution เดียวของปัญหาการขาดโภชนาการที่ดีในปัจจุบันเพราะนม มีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างการและการเติบโตของสมองรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆ ที่ทำให้ระบบการทำงานของร่างการเต็มประสิทธิภาพดังนั้นควรดื่มนม ควบคู่กับการออกกำลังกายที่เหมาะสม จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี
  • นม เป็นพาหนะชั้นดี เปรียบเสมือนรถยนต์ ที่นำพาวิตามิน A, D, E และ K เข้าสู่ร่างกาย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย
  • เมื่อเปรียบเทียบความอ้วนและปริมาณน้ำตาลระหว่าง นม และเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ให้เฉพาะปริมาณน้ำตาลสูง อาทิ ชาเขียว ชาเย็น กาแฟเย็น และอื่นๆ เห็นได้ชัดว่า นมมีคุณค่าทางสารอาหารและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ
  • การดื่มนม ไม่ได้ทำให้อ้วน หากมีการออกกำลังกายและไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้อง หากงดการดื่มนมแต่หันไปบริโภคอาหารที่เน้นความหวาน มัน เค็ม (junk food)   ซึ่งมีปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดตมาก จะส่งผลเสียต่อร่างกายยิ่งกว่า

คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสุขมากแล้วกับการที่ได้เห็นลูกเติบโตอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย ให้ลูกได้ออกกำลังกาย ได้เล่นกีฬา ออกไปเล่นนอกบ้าน ดูแลเรื่องอาหารการกิน จัดอาหารให้เค้าได้ครบ 5 หมู่ทุกมื้อ ผักผลไม้ไม่ขาดแล้วก็เสริมด้วยการให้ลูกน้อยดื่มนมเป็นประจำทุกวัน

foremost2

ข้อมูลจาก รศ.ดร.กัลยา  กิจบุญชู  หัวหน้าหน่วยสรีรวิทยา โภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กด้วยการสนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ว่า ช่วงวัย 2 – 6 ปี เป็นช่วงอายุที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต ควรส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกีฬาที่มีทั้งการวิ่งและการกระโดด

 

“การออกกำลังกายที่มีการกระแทกของข้อเท้าและข้อเข่า เช่น   วิ่ง   โหนตัว  กระโดด  มีผลต่อการยืดตัวของกระดูก   กีฬาที่ทั้งวิ่งทั้งกระโดดอยู่ตลอดเวลา คือ บาสเก็ตบอล เราจะเห็นว่านักกีฬาบาสเก็ตบอลไม่ว่าชายหรือหญิงจะตัวโตสูงใหญ่  สรีระของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะสูงหรือเตี้ยขึ้นอยู่กับการส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็กพร้อมกันทั้งโภชนาการที่ถูกต้องโดยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่  พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ”  รศ.ดร.กัลยา  กล่าวและระบุว่า   โภชนาการที่พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกคือการดื่มนมทุกวันเพราะนมให้แคลเซียมสูง  แต่แคลเซียมที่ร่างกายได้รับจะถูกดูดซึมได้ดีด้วยวิตามินดีแต่จากการสำรวจพบว่าเด็กไทยกำลังขาดวิตามินดี   เพราะเด็กไม่ค่อยออกมาเล่นนอนบ้านพฤติกรรมนั่งนิ่งติดจออันเกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อาหารการกินที่เน้นความสะดวกรวดเร็วเกินไปกินหวานมันเค็มกินผักผลไม้น้อย  ทำให้เด็กและเยาวชนไทยประสบปัญหาทุพโภชนาการอยู่ในขณะนี้

 

นมมีสารอาหารที่ช่วยส่งเสริมโภชนาการให้เด็กทุกวัย  โดยเฉพาะเด็กวัยเจริญเติบโตช่วงวัย 2-6 ปี เป็นช่วงวัยที่ควรส่งเสริมด้านโภชนาการที่ครบถ้วนทั้งการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเสริมด้วยการดื่มนมทุกวันในวัยนี้ยังต้องส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาร่างกายให้เติบโตสูงใหญ่

foremost-lovelyair-1ผลิตภัณฑ์ใหม่ โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 วิตามินดีสูงและธาตเหล็กสูง เป็นผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีสูตรใหม่ซึ่งคิดค้นมาจากงานวิจัย  เพื่อเด็กในวัยเจริญเติบโตตั้งแต่ช่วงวัย 2-6 ปี กรดไขมันโอเมก้า 3 6 9  วิตามินบี 6  วิตามินบี 12  ไอโอดีน  ธาตุเหล็ก  แคลเซียม และสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่มีอยู่ในนม  ซึ่งตามปกติสารอาหารเหล่านี้จะมีอยู่ในอาหาร 5 หมู่ที่รับประทานอยู่แล้ว เช่น ปลาทะเล ผักใบเขียว ถั่ว  ไข่  นม  ตับ  ธัญพืช แครอท ฝรั่ง ฟักทอง  ส้ม มะละกอ  ข้าวไม่ขัดสี  น้ำมันมะพร้าว  น้ำมันดอกทานตะวัน  น้ำมันปาล์ม เป็นต้น  แต่ปัจจุบันนี้มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่รับประทานอาหารไม่ถูกสัดส่วน  และมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง  ทำให้เด็กตกอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ

 

โฟร์โมสต์จึงช่วยส่งเสริมโภชนาการด้วยอาหารนมที่มีคุณประโยชน์และมีคุณค่าโภชนาการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตครบถ้วนฟร์โมสต์ เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ช่วยเสริมสร้างโภชนาการให้กับเด็กๆ ทุกวัย

 

ได้อ่านข้อมูลแบบนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่คนเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรตระหนักคือ ความรู้ในเรื่องอาหารและโภชนาการ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกได้รับโภชนาการที่ดีและช่วยแก้ปัญหาในด้านสุขอนามัยของเด็กต่างๆ ได้ แน่นอนที่สุดพ่อแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย การให้ความรัก ความอบอุ่นและความปลอดภัย ตลอดจน พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ได้สัดส่วนกับความต้องการของเด็ก หัดให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกชนิด เพื่อร่างกายจะได้รับสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมให้กับลูกน้อย

 

 

Comments are closed.