คิดถึงในหลวง

ช่วงนี้เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้เห็นการจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 แอร์มีโอกาสพาลูก ๆ ไปชมนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาดของศิลปินหลายท่าน เห็นแล้วก็อดน้ำตาซึมอีกไม่ได้ คิดถึงพระองค์ท่าน ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเคารพรักเทิดทูน  เราทุกคนจึงเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อได้เต็มหัวใจ

ในหลวง 77

แอร์รู้สึกเป็นบุญที่ได้เกิดในแผ่นดินของพ่อเช่นเดียวกับคนอื่นอีกหลายคน สิ่งที่พ่อทำกับคำพ่อสอนเป็นแนวทางให้ลูกได้จนตลอดชีวิต ในหลวงทรงทำงานหนักเพื่อให้ลูก ๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่เด็กเวลาผู้ใหญ่เปิดโทรทัศน์เราได้นั่งดูข่าวพระราชกรณียกิจ พ่อออกเยี่ยมเยียนราษฎรทุกวัน พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารก็บุกป่าฝ่าดงเข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ ให้ความช่วยเหลือ มีหน่วยแพทย์ติดตามไปรักษาอาการเจ็บไข้ ขณะที่พวกเรากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่กับบ้าน ท่านทำงานหนักกว่าลำบากกว่าเราหลายต่อหลายเท่า

ท่านทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย เป็นแบบอย่างของความมีเมตตาและการปฏิบัติดีต่อคนทุกคนโดยไม่เลือกฐานะตำแหน่งหรืออาชีพ ภาพที่ทุกคนเห็นชินตาคือการเสด็จเยี่ยมเยียนตรัสถามทุกข์สุขชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์แม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สูงสุดของแผ่นดินก็ตาม

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในวาระต่าง ๆ ให้ข้อคิดและแนวทางที่ถูกต้องมาตลอด  แอร์ขอยกตัวอย่างพระบรมราโชวาทที่ประทับใจและอยู่ในใจของแอร์ ความจริงมีมากกว่านี้มากแต่ขอยกมาเท่านี้ก่อน สำหรับแอร์แล้วพระบรมราโชวาททั้ง 3 นี้เป็นหลักคิดใหญ่ในการดำเนินชีวิตค่ะ

ในหลวง 55

“…การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะไม่มีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน…”

ในหลวง 44

“…การดำเนินชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ…”

ในหลวง 66

“…คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข…”

คุณพ่อคุณแม่คงได้ยินได้ผ่านตาพระราชดำรัสต่าง  ๆ มาพอสมควร ข้อความเรียบง่ายชัดเจนแต่ลึกซึ้งเช่นนี้บอกกับเราว่าในหลวงท่านทรงสอนเรื่องความดีมาตลอด ไม่ใช่แค่คำสอนข้อคิดเพียงอย่างเดียว การปฏิบัติของพระองค์ท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทำความดีเพื่อพ่อและเพื่อประเทศชาติของเรา

คำว่า “ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด” เมื่อเอ่ยถึงในหลวงท่านแล้วในหัวใจของคนไทยทุกคนจึงมีความหมายเช่นนี้จริง ๆ ค่ะ แล้วเราจะไม่คิดถึงพระองค์ท่านได้อย่างไร

Comments are closed.