งานเทศกาลภาพยนตร์ Shrewsbury Film Festival ครั้งแรกของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ริเวอร์ไซด์

งานเทศกาลภาพยนตร์ครั้งแรกของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่กรุงเทพ จัดขึ้นที่ Memorial Hall ของโรงเรียน เป็นการรวมตัวกันของนักเรียน, ผู้ปกครอง, ครู และกรรมการผู้ตัดสิน เพื่อฉลองผลงานภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยนักเรียนชั้นปีที่ 4-6 ในโครงการศึกษาการสร้างภาพยนตร์ นอกจากการสร้างภาพยนตร์เพื่อประกวด นักเรียนยังได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เพิ่มความรู้ด้านดิจิทัลและทักษะการจัดการงาน และเรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการเรียงลำดับความสำคัญ

 

 

การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นี้ถูกจัดขึ้นเพื่อนำเสนอความสำเร็จของนักเรียนในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ในแบบดั้งเดิม โดยไม่จำกัดว่านักเรียนต้องมีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์ แต่เปิดโอกาสที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ผ่านแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น

 

เทศกาลภาพยนตร์นี้ยังสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ เช่น นักแสดง, ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักเขียนบทภาพยนตร์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอันมีประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียน เพื่อให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ต้องเผชิญกับการทำงานและสังคมที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

Comments are closed.