5 โรงเรียน อนุบาล ดาวเด่น ที่มีสอนภาษาจีน ตั้งแต่เด็กเล็ก

รวมรายชื่อ 5 โรงเรียนอนุบาลดาวเด่น ที่มีสอนภาษาจีนกันตั้งแต่ยังเล็ก

ผู้ปกครองที่ติดตามข่าวสารบ่อย ๆ คงเลี่ยงที่จะยอมรับไม่ได้ว่าหนึ่งในประเทศมหาอำนาจในปัจจุบันนั้นมีประเทศจีนรวมอยู่ด้วย เพราะไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีการเจรจาทำธุรกิจกับประเทศจีน แต่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็ติดต่อค้าขายกับประเทศจีนเช่นเดียวกัน ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ส่งผลให้ภาษาจีนสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยทีเดียว การเตรียมพร้อมทางด้านภาษาจีนสำหรับเด็กตั้งแต่อนุบาลอาจเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผู้ปกครองกำลังมองหาอยู่

โรงเรียนจีเนียสคิดส์

โรงเรียนจีเนียสคิดส์เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่สอนด้วยหลักสูตร 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีนกลาง)ตั้งอยู่บนถนน      แจ้งวัฒนะ รับนักเรียนตั้งแต่อายุตั้งแต่ 1 ขวบครึ่งจนถึง 6 ปี โดยภาคเรียนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคต้น เดือนพฤษภาคม–เดือนกันยายน และภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

(www.geniuskidschool.com)

โรงเรียนเผยอิง

โรงเรียนเผยอิงตั้งอยู่ในย่านเยาวราช เป็นโรงเรียนเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี ดำเนินงานโดยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สอนด้วยหลักหลักสูตรไทย-จีน ใช้แบบเรียนวิชาภาษาจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(www.peiingschool.ac.th)

โรงเรียนนานาชาติ ไทยจีน (TCIS: Thai-Chinese International School)

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนคือโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาจีนแบบเต็มรูปแบบ โดยโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC  ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากจากสหรัฐอเมริกา และยังใช้หลักสูตรภาษาจีนกลางจากประเทศไต้หวัน ภาคเรียนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค เปิดรับทั้งนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ จนถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(www.tcis.ac.th)

โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์(TSIS: Thai-Singapore International School)

โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์เป็นโรงเรียนนานาชาติสามภาษาตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ไปจนถึงระดับประถม ใช้หลักสูตรสิงคโปร์ ที่ได้รับการอนุมัติการใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาจีนและภาษาไทยเปิดรับทั้งนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(www.tsis.ac.th)

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB: Singapore International School of Bangkok)

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ในส่วนของหลักสูตรภาษาจีนจะใช้หลักสูตรและตำราเรียนจากประเทศสิงคโปร์และมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง เปิดรับทั้งนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่จนถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์มีสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งที่ประชาอุทิศ เอกมัย สุวรรณภูมิ ธนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่

(www.sisb.ac.th)

 

จากทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนอนุบาลที่มีสอนภาษาจีนนั้นจริง ๆ แล้วมีหลายแห่งให้ผู้ปกครองเลือกสรรได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกเลยค่ะ

Comments are closed.