เล่นกับลูกในท้อง ทักทายเบบี้

ถึงแม้ลูกจะยังไม่ลืมตาดูโลก เราก็สามารถเล่นกับลูกน้อยได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยในท้อง การเล่นช่วยเพิ่มพลังสมองให้กับลูก คลื่นสมองของลูกจะพัฒนาอย่างเต็มที่ เพิ่มการรับรู้ที่ดี การเล่นกับลูกจะทำให้ลูกอารมณ์ดี สดใส เป็นเด็กเลี้ยงง่ายหลังคลอดและเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูกได้เป็นอย่างดี

ช่วง 2-3 เดือนแรก สมองของลูกก็เริ่มทำงานและรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วคะ พอถึง 3-4 เดือนประสาทหูและประสาทตาของลูกเริ่มทำงานได้ดีขึ้น ทำให้สามารถรับรู้เสียงที่ดังขึ้นและแสงจ้าจากภายนอกได้แล้ว  5-6 เดือนเป็นต้นไป ประสาทสัมผัสต่างๆ ของลูกในครรภ์สมบูรณ์เต็มที่ ส่งผลทำให้ลูกน้อยไวต่อการสัมผัส สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และสื่อสารให้คุณแม่รับรู้ได้ด้วยการเคลื่อนไหว เตะ ถีบ

play

Comments are closed.