Browsing Tag

ตรวจเลือด

คุณแม่ตั้งครรภ์ควร ตรวจกรุ๊ปเลือด Rh- ป้องกันการแท้งลูก

หมู่เลือด นอกจากหมู่เลือดที่เรารู้จักกันดีอย่าง  A, B, AB, O แล้ว ยังมีอีกระบบหนึ่งคือระบบที่เรียกว่า Rh ค่ะ…

การตรวจคัดกรอง Panorama NIPT หาความผิดปกติของลูกในครรภ์จากเลือดแม่

Panorama NIPT คือการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดคุณแม่ค่ะ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า NIPT…