Photo Idea for mom

ไอเดียถ่ายรูปสำหรับคุณแม่ Blog นี้ จะรวบรวม idea เก๋ๆ มาให้คุณแม่ตั้งครรภ์ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ให้เจ้าตัวน้อยไว้ดูกัน…

Second trimester

ไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ เข้าสู่เดือนที่ 4 แล้ว ตอนนี้อาการแพ้ท้อง เริ่มทุเลาลงบ้างแล้ว

Trouble Sleeping During Pregnancy

อาการกวนใจ... ก็มันนอนไม่หลับสำหรับคุณแม่ คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและหายใจถี่เร็วกว่าเดิม

DATE I FOUND OUT I WAS PREGNANT

วันแรกที่รู้ว่าตั้งท้องชัวร์ 1 เมษายน 2556 ท้องมาได้เดือนกว่าๆ แล้ว professional college essay writers My…