Browsing Category

Baby เด็ก 3-6

ส่องประวัติ อนุบาลกุ๊กไก่ ถึงชื่อจะน่ารัก แต่พัฒนาทักษะให้ลูกรักเป็นเลิศ

หากไปบอกใครต่อใครว่าคุณจบมาจาก “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” หรือพูดว่ากำลังส่งลูกเข้าเรียน “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ใคร ๆ…

อยากให้ลูกเก่ง ภาษาอังกฤษ ฟุดฟิดฟอไฟตั้งแต่ อนุบาล ให้ลูกเรียน โรงเรียนนานาชาติ…

มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าช่วงอายุ 1 – 5 ขวบเป็นช่วงที่เด็กพร้อมเรียนภาษาที่สองมากที่สุด…