เลี้ยงลูกด้วยดนตรีคลาสสิกตั้งแต่อยู่ในท้อง

การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการที่คุณแม่ฟังเพลงระหว่างการตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่ผ่อนคลาย เพลงคลาสสิก ที่เป็นที่รู้จักกัน เช่น Mozart จนถึงดนตรีคลาสสิกต่างๆ ช่วยเพิ่มพัฒนาการของเด็ก และความสามารถของดนตรีคลาสสิกที่มีต่อมนุษย์นั้นปรากฏผลออกมามากมายทั้งที่เป็นผลทางวิชาการและทางความเชื่อ การหาดนตรีดีๆ มาให้ลูกฟังตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นั้น มีโอกาสที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเลิศมนุษย์ได้ ทำให้ลูกอารมณ์ดี เป็นเด็กฉลาดทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ คุณพ่อคุณแม่ จะต้องเลือกหาเพลงที่ตัวเองฟังแล้วสบายใจมาฟังกันนะคะ ผลงานของโมซาร์ตนั้นมีมากมาย ไม่มีเทคนิคตายตัวอะไรมากในการเลือกเพลง จะมีแผ่นเพลง ของ โมซาร์ต สำหรับเด็กรวบรวมไว้อยู่แล้ว แล้วไปซื้อหามาฟังกันได้คะ แล้วเลือกเพลงเปิดให้ลูกฟังกันตั้งแต่อยู่ในท้องคะ

musicpregnant02

ขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์ ระบบประสาทส่วนต่าง ๆ ของลูกเริ่มทำงาน สามารถรับรู้และตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอกท้องแม่ได้ โดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์ 4 เดือนไปแล้ว คุณแม่ต้องหมั่นพูดคุยกับลูกในท้องบ่อย ๆ ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ใช้ประโยคซ้ำ ๆ เพื่อให้ลูกคุ้นเคย จะช่วยให้ระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีและเตรียมพร้อมสำหรับการได้ยินหลังคลอด การร้องหรือเปิดเพลงให้ลูกฟังบ่อยๆ โดยเฉพาะเพลงที่มีความไพเราะและคุณแม่ชอบฟัง ซึ่งการใช้เสียงกระตุ้นจะทำให้ การได้ยินของลูกมีพัฒนาการดีขึ้น ช่วงเวลาที่เหมาะในการฟังเพลง ควรจะเป็นช่วงหลังมื้ออาหาร เพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกตื่นตัวมากที่สุด ควรเปิดเสียงเพลงให้อยู่ห่างจากหน้าท้องประมาณ 1 ฟุต เปิดเสียงดังพอประมาณเพื่อลูกในท้องจะได้ฟังเสียงเพลงไปด้วย คลื่นเสียงจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินมีการพัฒนาระบบการทำงานได้ดีและเร็วขึ้น ทำให้เมื่อลูกคลอดออกมาจะมีความสามารถในการจัดลำดับความคิดในสมอง รู้สึกผ่อนคลาย และจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดี

คุณแม่ลองเข้าไปโหลดเพลงโมสาร์ทฟังกันได้ที่ Link นี้คะ http://www.mp3freefree.com/mozart+baby.html หรือจะลอง Search จาก Google ดูก็ได้นะคะ คำว่า “Mozart for baby” จะมีขึ้นมามากมายคะ  หรือคุณพ่อคุณแม่จะลองหาจาก ใน iTunes ก็ได้ค่ะ งายดี ลอง Search ว่า Pregnancy Music ค่ะ ส่วนตัวฟัง Album: Mozart baby lullabies คะ เลือกซื้อจาก iTunes คะ

mozart for baby

zp8497586rq

Comments are closed.